PARP: Spotkanie w formule hybrydowej z ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na temat programu FENG – Ścieżka Smart, 14 lutego, 11:00,

14 lutego o godz. 11.00 zapraszamy spotkanie w formule hybrydowej z ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na temat: FENG – Ścieżka Smart z Mariolą Misztak-Kowalską zastępcą Dyrektora Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje następujące priorytety programu:

Priorytet 1 – „Wsparcie dla przedsiębiorców”, który zakłada dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji i zielonej gospodarki.

Priorytet 2 – Środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie startupów.

Celem programu jest:

  • Wspieranie rozwoju i zwiększanie potencjału w zakresie badań i innowacji, inwestycji i infrastruktury oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
  • Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych
  • Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
  • Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Spotkanie odbędzie się:

– w siedzibie BCC (Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa)

online link >>

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu w siedzibie BCC (liczba miejsc ograniczona). Zapraszamy do udziału on-line i wysyłania

pytań: instytut@bcc.pl