PARP: Pomorscy przedsiębiorcy aktywni w rozwijaniu swoich firm

Według najnowszych danych[1], w Polsce 87% przedsiębiorców deklaruje, że podejmując decyzje dotyczące swojego biznesu zawsze rozważa ich skutki społeczne, a 85% bierze pod uwagę skutki środowiskowe. Trend ten zauważalny jest również wśród firm z Pomorza, które aktywnie rozwijają swoją działalność w oparciu o bieżące wyzwania i potrzeby rynkowe. PARP przedstawia kolejne innowacyjne projekty zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim, w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR) – tym razem z województwa pomorskiego.

Jak wykazała IV edycja badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczość „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw”, już 4 na 5 polskich firm podejmuje działalność innowacyjną. Jednocześnie 90,8% przedsiębiorstw podejmujących działania innowacyjne w 2021 r. przyznało, że przyczyniły się one do ogólnego rozwoju firmy. Firmy zauważały też podniesienie jakości usług i wyrobów (83,6%) oraz zwiększenie wydajności pracy (83,4%).

Trend ten w różnym stopniu obserwowany jest w całej Polsce, a nowych rozwiązań wdrażanych przez polskie firmy nie brakuje także w województwie pomorskim. Działający tam przedsiębiorcy mieli szansę zrealizować swoje pomysły także przy wsparciu uzyskanemu w formie dotacji z  Programu Inteligentny Rozwój (POIR), którego beneficjentami są  przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Program wspiera innowacje, rozwój potencjału naukowo-badawczego oraz działań B+R.

Nastawienie na energooszczędność

Wśród projektów zrealizowanych w ramach POIR przy wsparciu Funduszy Europejskich znalazło się wiele takich, które w szerszej perspektywie korzystnie wpływają na rozwój zrównoważonego podejścia do energii. Jednym z nich jest Przedsiębiorstwo Kazimierz Ginter Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych, które dzięki POIR poprzez konkurs „Bony na innowacje” pozyskało ponad 90 tys. zł na badania nad systemem ściennym dla budownictwa energooszczędnego. Dzięki uzyskanemu wsparciu, zlecone zostały prace badawczo – rozwojowe nad opracowaniem udoskonalonej grupy produktowej – drążonych bloków/pustaków, dodatkowo wypełnionych gotową, specjalistyczną pianą mineralną o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych. Innowacyjne wyroby przeznaczone są do wznoszenia ścian nośnych, przegród w systemie jedno- i dwuwarstwowym dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego. Opracowany i przebadany produkt stanowi odpowiedź na potrzeby rynku, dotyczące wyrobów o lepszej efektywności energetycznej. Zastosowanie produktu oznacza zmniejszone zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną do ogrzewania i schładzania budynków. Nowy produkt jest wytwarzany w całości z surowców pochodzenia naturalnego (tj. cement, piasek, keramzyt, woda), przez co możliwy jest jego całkowity recykling. Jak podkreśla Kazimierz Ginter, właściciel firmy, działania te wpłynęły zdecydowanie na podniesienie konkurencyjności firmy, wzrost przychodów i poszerzenie rynku zbytu.

Rozwój oferty produktowej

Przykładem firmy, która uzyskała wsparcie z konkursu „Badania na rynek”, dzięki czemu na rynek trafiły kolejne, nowe produkty jest Niviss Leszek Łosin z Gdyni. Pozyskując dofinansowanie w kwocie blisko 1,4 mln zł, spółka wdrożyła na rynek oprawy oświetleniowe, wykorzystujące technologię REFLED, opracowaną w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Prace B+R, dzięki którym powstał projekt, zaowocowały dwoma zgłoszeniami patentowymi: na aktywny system ochrony przed olśnieniem oraz system odprowadzania ciepła. Jak przyznaje dyrektor zakładu produkcyjnego Marcin Ryczkowski, wdrożenie projektu pozwoliło na dalszy rozwój firmy, w wyniku czego zatrudniono dodatkowych operatorów maszyn SMT oraz monterów produkcji. Dzięki nowoczesnej linii SMT o podwyższonej wydajności, firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku w odniesieniu do kosztów produkcji. Planowana sprzedaż lamp ma zwiększyć roczny wzrost obrotów firmy o ok. 10%.

Podobne korzyści w zakresie wzrostu konkurencyjności i rozwoju firmy wymienia Krzysztof Metal, wiceprezes zarządu Secespol – firmy, która otrzymała ponad 5,1 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na wdrożenie na rynek innowacyjnych wymienników ciepła, opracowanych w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Głównym celem projektu było podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy, poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych samodzielnie prac badawczych nowego produktu – typoszeregu wymienników ciepła. Zostały one wyposażone w innowacyjne płyty grzewcze, które zapewniają lepszą sprawność termodynamiczną, dłuższą trwałość i łatwość eksploatacji.

Innowacje na miarę aktualnych potrzeb

Ciekawym przykładem beneficjenta – który dzięki konkursowi „Design dla przedsiębiorców” zrealizował innowacyjny pomysł, wpasowujący się w aktualne potrzeby rynku – jest spółka Smartwear. Dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 470 tys. zł firma mogła opracować i wdrożyć na rynek nowy projekt wzorniczy, jakim była inteligentna maska antysmogowa. Innowacyjność rozwiązania polega m.in. na wyposażeniu maski w czujnik pomiarowy, pozwalający na bieżącą wymianę danych z dedykowanym oprogramowaniem oraz prezentację informacji istotnych z punktu widzenia użytkownika. Dzięki temu użytkownik może uzyskać dane dotyczące jakości powietrza w swoim otoczeniu i otrzymać powiadomienie o konieczności założenia maski w celu ochrony swoich dróg oddechowych. Jak podkreśla członek zarządu Smartwear, Michał Osiński, wprowadzenie nowego produkty do oferty stanowiło istotny impuls rozwojowy oraz pozwoliło na dotarcie do zupełnie nowej grupy odbiorców. Firma była w stanie wejść na wyższy poziom rozwoju i zaistnieć w świadomości klientów zagranicznych.

Wśród głównych powodów prowadzenia działalności innowacyjnej, wymienianych przez firmy aktywne innowacyjne, pojawiają się przede wszystkim: dążenie do osiągnięcia większego zysku (92%), chęć zwiększenia wydajności (64,7%) czy dążenie do zwiększenia poziomu cyfryzacji (51,3%).

Pomorze to kolejny region, który chętnie i celnie korzysta z dotacji przyznawanych w konkursach, prowadzonych w ramach programu POIR. Łącznie, w tym województwie, podpisano 879 umów o dofinansowanie, na kwotę niemalże 616 mln zł.

[1] dane z raportu Global Entrepreneurship Monitor z 2022 r., wskazane dalej dane dotyczą osób prowadzących działalność do 3,5 roku (młode firmy).

Za:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/83504:pomorscy-przedsiebiorcy-aktywni-w-rozwijaniu-swoich-firm#_ftn1