PARP Forum Przedsiębiorczości, 25 października 2022 r., on-line

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już od 22 lat działa na rzecz sektora MŚP w Polsce. Podczas Forum Przedsiębiorczości zaprezentujemy planowane działania dla MŚP dofinansowane z Funduszy Europejskich 2021-2027. Ważnym elementem konferencji będzie również pokazanie sukcesów firm, które zrealizowały swoje projekty przy wsparciu Funduszy Europejskich.