PARP: 1,5 mln zł na pomoc prawną dla start-upów, nabór od 19 sierpnia 2021 r.

PARP ogłasza kolejną edycję konkursu „Wsparcie prawne dla start-upów”. Program pomaga młodym spółkom w nawiązywaniu współpracy z inwestorami i odbiorcami usług. Nabór wniosków ruszy 19 sierpnia br. i potrwa do 30 września br. Program jest finansowany z dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Celem programu jest sfinansowanie młodym firmom kosztów doradztwa prawnego wspierającego współpracę z inwestorami oraz kontrahentami. Kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w programie wynosi do 22 tys. zł.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na konsultacje prawne, analizę treści umów inwestycyjnych, wsparcie negocjacji z funduszem VC lub Aniołem biznesu, a także doradztwo i wsparcie prawne w zakresie realizowanego procesu inwestycyjnego, procesów zamówień oraz inwestycji. W ramach konkursu nie jest wymagany wkład własny.

Wiele młodych firm boryka się z trudnościami dotyczącymi natury prawno-formalnej, które wznacznym stopniu determinują pomyślny rozwój czy nawet dalszy byt firmy. Dlatego PARP ponownie uruchamia konkurs zakładający wsparcie właśnie w tym zakresie – wyjaśnia Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP.

Do programu mogą się zgłosić mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które działają na rynku nie dłużej niż 5 lat i osiągają przychody od maksymalnie 3 lat. Warunkiem jest również posiadanie dokumentu potwierdzającego zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego.

To już kolejna edycja programu. Konkurs cieszy się dużą popularnością wśród początkujących przedsiębiorców. Tylko w ostatnich trzech edycjach w programie udział wzięło blisko 200 przedsiębiorców. Przyjmowanie wniosków do aktualnego naboru rozpocznie się już 19 sierpnia br.  – wyjaśnia Edyta Gniazdowska z Departamentu Rozwoju Startupów PARP.

Więcej informacji na stronie: www.parp.gov.pl/wsparcie-prawne-dla-start-upow

Za: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/72891:1-5-mln-zl-na-pomoc-prawna-dla-start-upow