O naszym ośrodku Enterprise Europe Network

Nasz ośrodek sieci Enterprise Europe Network mieści się w Gdańsku przy ulicy Piekarniczej 12A.

Nasze usługi oferujemy na zasadach niekomercyjnych, adresując je do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa pomorskiego oraz ich zrzeszeń, osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, studentów, naukowców, jednostek badawczych, naukowych i edukacyjnych.

Gdański Ośrodek Enterprise Europe Network swą działalnością kontynuuje wcześniej funkcjonujące przy ul. Matejki 6 w Gdańsku Centrum EuroInfo.

Paweł Gruszkowski

Konsultant Enterprise Europe Network pawel.gruszkowskI@swp.gda.pl tel: +48 884 895 822