Nowy numer biuletynu „Euro Info” sieci Enterprise Europe Network dostępny on-line

Biuletyn „Euro Info” to czasopismo on-line wydawane cyklicznie przez ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poruszane są w nim zagadnienia związane z prowadzeniem i rozwojem firmy na rynkach Unii Europejskiej, a także poza jej terytorium.

Link do biuletynu

W numerze 4/2020 omawiamy m.in. nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Najważniejsze zmiany to uproszczone zasady udzielania zamówień publicznych, poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców, a także większy udział MŚP w przetargach.

W najnowszym wydaniu również:

  • artykuł pt. „SolHotAir ma skuteczny pomysł na ciepło ze słońca” – jak firma SolHotAir (beneficjent programu PARP Scale-Up oraz klient sieci EEN) stworzyła wydajne kolektory solarno-powietrzne;
  • analiza konsekwencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości dotycząca współadministrowania danymi osobowymi;
  • „Testy psychologiczne w procesie rekrutacji a ochrona danych osobowych” – materiał dotyczący możliwości przeprowadzania testów psychologicznych kandydatom na pracowników;
  • „Cyfrowa przyszłość Europy” – artykuł przybliża wizję Komisji Europejskiej w odniesieniu do rozwiązań cyfrowych, dlaczego na wartości zyskają rozwiązania z dziedziny data science oraz jakie nowe perspektywy rozwoju w tym obszarze mają przed sobą MŚP;
  • „Niedozwolone postanowienia umowne w regulaminach sklepów internetowych. Korzyści dla przedsiębiorcy stosującego regulamin wolny od klauzul niedozwolonych” – adwokat Joanna Lubecka opisuje zasady tworzenia regulaminu sklepu internetowego;
  • „Prawo a komercyjne wykorzystanie znanych postaci fikcyjnych” czyli jak przedsiębiorcy uatrakcyjniają swoje produkty i marki, wykorzystując do tego wizerunek lub nazwę znanej postaci.

Zapraszamy do lektury.

Za: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/64191:to-sie-czyta-najnowszy-numer-biuletynu-euro-info