Nowe możliwości dla przedsiębiorców – plany PARP na 2022 rok

Nowe możliwości dla przedsiębiorców – plany PARP na 2022 rok

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawiła działania na obecny rok. Kontynuowane zostaną konkursy i inicjatywy, które sprawdziły się w ubiegłych latach. Instytucja zapowiedziała również kilkanaście nowych szkoleń w ramach Akademii PARP.

– Ubiegły rok był pełen ciekawych projektów. Dostaliśmy wiele informacji zwrotnych, że nasze inicjatywy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jesteśmy szczególnie dumni, że dzięki naszemu pośrednictwu, polskie firmy poszerzyły oferty szkoleniowe dla pracowników. Zawarto ponad 2,2 tys. umów o dofinansowanie z Funduszy Europejskich i Funduszy Norweskich na łączną kwotę 2,8 mld zł dofinansowania – skomentował Mikołaj Różycki, p.o. prezesa PARP.

Kontynuowane konkursy i inicjatywy

W 2022 r. Agencja będzie realizowała ostatnie nabory wniosków w ramach kończącej się perspektywy finansowej.

W styczniu 2022 r. pojawiły się pierwsze ogłoszenia konkursów dla przedsiębiorców oraz kontynuowane są te z 2021 r. Wśród nich znalazły się propozycje dla początkujących biznesów, m.in. nabory do programów: „Platformy startowe” oraz „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”. Młode firmy mają możliwość skorzystania z dofinansowania, bez którego ich rozwój byłby utrudniony lub bardziej rozciągnięty w czasie. W „Platformach startowych” uczestnicy otrzymają ekspercką pomoc i rozwiną pomysł w rentowny model biznesowy. Dedykowany im menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji, każda firma może starać się o 1 mln złotych na rozwój biznesu w ramach konkursu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.

„Granty na Eurogranty” to konkurs, w którym można uzyskać maksymalnie niemal 300 tys. zł. Organizatorzy zaznaczają, że środki należy przeznaczyć na sfinansowanie usług doradczych, opracowanie studium wykonalności oraz na przygotowanie projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Polscy przedsiębiorcy, mimo pandemii, odważnie próbują swoich sił poza granicami Polski. Wnioskodawcy, którzy planują ekspansję, będą mogli liczyć na dofinansowanie kosztów wprowadzenia swoich produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne, w kolejnej edycji konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. O dofinansowanie będą mogli starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Planowany start naboru to II /III kwartał 2022 roku.

Działania związane z internacjonalizacją wspiera również Enterprise Europe Network (EEN), w tym ośrodek działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest on odpowiedzialny m.in. za organizację spotkań brokerskich (b2b) i misji gospodarczych podczas międzynarodowych wydarzeń targowych, współpracę i wymianę doświadczeń z zagranicznymi organizacjami otoczenia biznesu. Wśród targów, na których zaplanowano w 2022 roku stoisko narodowe, można wymienić: Middle East Energy w Dubaju, Creative Industries Expo w ramach festiwalu SXSW w Austin czy ExpoMed 2022 w Stambule.

Wyjście na rynki zagraniczne to także udział w międzynarodowych zamówieniach publicznych. Przy PARP działa punkt informacyjny, który odpowiada za wsparcie polskich przedsiębiorców w wejściu na rynek zamówień i projektów organizacji międzynarodowych.

2022 rok to także kolejne środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Blisko 10 mln EUR trafi na innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich dla MŚP, a wnioski będzie można składać od 1 lutego do 31 marca 2022 r. Inicjatywy zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć tzw. Blue Growth, czyli dążyć do zapewnienia najbardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wód i wybrzeży. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Kontynuowane są również inicjatywy dla przedsiębiorców z sektora MŚP na ogólny rozwój kompetencji kadry. Globalizacja, szeroki dostęp do internetu, nowoczesne technologie, gospodarka oparta na wiedzy, powszechna informatyzacja – sprawia, że współczesna gospodarka i rynek pracy podlegają nieustannym zmianom. Ta dynamika rodzi potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. Program Wiedza Edukacja Rozwój stwarza możliwość realizacji projektów dotyczących szerokiej sfery zarządzania firmami. Pomoc dotyczy m.in. transferu pokoleniowego biznesu, różnorodnych szkoleń podnoszących umiejętności czy kreowania ścieżki rozwoju przede wszystkim w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Nabory prowadzone są w ramach takich działań jak:

  • „Kompetencje dla sektorów” – wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych dostosowanych do ich specyficznych potrzeb branżowych;
  • „Dostępność szansą na rozwój” – wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw; aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania;
  • „Sukcesja w firmach rodzinnych” – wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję, wskażą jej potencjalne szanse i zagrożenia i zaplanują proces przekazywania firmy kolejnemu pokoleniu;
  • „Nowy start” – wsparcie przedsiębiorców, którzy mimo niepowodzenia, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

W tym roku ruszą także usługi rozwojowe w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej. Przyznane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na usługi doradcze i szkoleniowe, które pozwolą zdiagnozować potrzeby mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania transformacją cyfrową, określić luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, jak również na doradztwo i szkolenia w tym zakresie.

– Przeznaczanie funduszy na rozwój pracowników to zawsze dobra inwestycja. Jesteśmy zdania, że kadra jest kluczowym ogniwem w każdym biznesie. Poszerzenie jej kompetencji skutkuje rozwojem firmy – powiedział Mikołaj Różycki, p.o. prezesa PARP.

W 2022 roku swoją działalność będzie kontynuowała Akademia PARP. Do już obszernej bazy szkoleń dołączy 13 kolejnych. Zainteresowani będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, prawa oraz kompetencji. Wszystkie kursy są bezpłatne i dostępne online, dzięki czemu mogą z nich korzystać osoby z całego kraju.

– Ten rok przyniesie dużo nowości w Akademii PARP. Nasi eksperci przygotowują obszerne materiały edukacyjne. Mamy nadzieję, że będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem, co obecne – skomentował Mikołaj Różycki i dodał: – Wiedza zawsze była ważnym element działalności PARP. Jak również informowanie przedsiębiorców o istotnych ułatwieniach i zmianach, które wpływają na prowadzony przez nich biznes. Dlatego Agencja prowadzi działania informujące o rozwiązaniach dostępnych w ramach Polskiego Ładu, np. o „estońskim CIT 2.0” czy ulgach zaplanowanych dla przedsiębiorców.

Co nowego

PARP przekaże również środki firmom, które wymagają robotyzacji. W marcu br. zostanie otwarty nabór do konkursu „Robogrant – proponowane warunki interwencji”. O dofinansowanie w wysokości do 1 mln zł będą mogły starać się firmy produkcyjne z branży przemysłowej.

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027 fundusze skierowane będą do sektora MŚP, start-upów, indywidualnych innowatorów, samorządów. PARP będzie zaangażowana w realizację trzech krajowych programów operacyjnych oraz Krajowego Planu Odbudowy. W ramach Funduszy Europejskich uruchamiane będą konkursy w programach: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) oraz nastawiony na rozwój społeczny Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Agencja przygotowała założenia działań na łączną kwotę blisko 5 mld EUR — przede wszystkim dla przedsiębiorców, ale również jednostek samorządu terytorialnego Polski Wschodniej.

Zachęcamy do odwiedzenia strony PARP i sprawdzenia całej oferty: www.parp.gov.pl

Za:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/77912:nowe-mozliwosci-dla-przedsiebiorcow-plany-parp-na-2022-rok