Możliwości finansowania badań i innowacji dla MŚP w programie Horyzont 2020

Wpis na blogu
Map

Możliwości finansowania dla MŚP w programie ramowym UE Horyzont 2020 – spotkanie informacyjne 16 listopada 2018

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej, Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zapraszają na spotkanie poświęcone możliwościom finansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w programie ramowym UE Horyzont 2020.

Głównym celem spotkania jest przedstawienie zasad uczestnictwa dla MŚP w programie Horyzont 2020 oraz zaprezentowanie preferencyjnych konkursów dla MŚP w Horyzoncie 2020, w tym Instrument MSP. Ponadto na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się jak przygotować dobry biznes plan. Dowiedzą się Państwo również jakie  wsparcie innowacyjnym MŚP oferuje Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli (BRWP) i Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”.

Szkolenie poprowadzą eksperci z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej, Regionalnego Ośrodka Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli.

Program spotkania

Termin

Spotkanie odbędzie się 16. listopada 2018 r. (piątek) w godzinach 9:00 – 13:30.

Miejsce

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472D (Olivia SIX), sala 12.13, 12 piętro

ZAPISZ SIĘ