Miliardy euro z EIC na rozwój wschodzących technologii! Sprawdź na jakie innowacje stawia UE i aplikuj

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC – European Innovation Council) to flagowy projekt Komisji Europejskiej z budżetem 10 miliardów euro na lata 2021-27, którego celem jest identyfikacja, rozwój oraz wyskalowanie wschodzących technologii o globalnym potencjalne do komercjalizacji.

EIC wspiera rozwój technologii znajdujących się zarówno na bardzo wczesnym etapie rozwoju, gdzie dopiero formułowane są założenia i czynione pierwsze obserwacje, jak i bardziej dojrzałych pomysłów, które zostały już przetestowane i potrzebują dalszego finansowania, sprawdzającego np. ograniczania czy też ryzyka rynkowe związane z daną technologią.

Jakie technologie wschodzące najlepiej wpisują się w strategię rozwoju Unii Europejskiej?

EIC wskazała trzy obszary zastosowania dla technologii, które mają największe znaczenie ze strategicznego punktu widzenia dla Unii Europejskiej. To „Zielony Ład”, „Zdrowie” oraz „Cyfryzacja i Przemysł”.  

1. Zielony Ład 

Obejmuje zespół technologii i innowacji o kluczowym znaczeniu dla realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, czyli nowej strategii projektowej UE, mającej przekształcić Europę w neutralne klimatycznie, sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo o nowoczesnej, efektywnej oraz zrównoważonej gospodarce.  Do najważniejszych obszarów technologicznych można zaliczyć tu:

 • pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie energii,
 • chłodzenie i kriogenikę,
 • dekarbonizację rolnictwa i przemysłu oraz ograniczenie zanieczyszczeń,
 • a także zrównoważone budownictwo i systemy monitorujące środowisko.

2. Zdrowie

W przypadku obszaru Zdrowia, EIC zidentyfikowana kilkanaście kluczowych technologii, które uskutecznią leczenie i terapię pacjentów. Wśród nich m.in.:

 • genetykę kardiologiczną,
 • inżynierię tkankową oraz medycynę regeneracyjną opartą na technologiach kosmicznych,
 • opracowywanie leków w oparciu o sztuczną inteligencję,
 • leczenie nowotworów oraz rzadkich chorób genetycznych z wykorzystaniem RNA,
 • terapie genowe i komórkowe,
 • biologia syntetyczna do zastosowań przemysłowych.

3. Cyfryzacja i Przemysł

Wśród technologii pozwalających na zaawansowaną cyfryzację i unowocześnienie przemysłu, Europejska Rada ds. Innowacji zwróciła uwagę przede wszystkim na:

 • architektury i urządzenia komputerowe nowej generacji, w tym alternatywne podejście do komputerów kwantowych oraz oparte na DNA cyfrowe przechowywanie danych,
 • fotonikę,
 • materiały 2D przeznaczone dla urządzeń o niskim zużyciu energii,
 • opartych na sztucznej inteligencji „lokalnych cyfrowych bliźniaków”, czyli cyfrowe kopie istniejących miast służące do przeprowadzenia symulacji rozwoju konkretnych obszarów miejskich.

Trzy schematy finansowania technologii w zależności od fazy jej rozwoju

EIC dysponuje trzema różnymi schematami finansowania, które odpowiadają różnym stadiom rozwoju opracowywanych technologii, czyli tzw. TRL (ang. Technology Level Readiness – sprawdź czym charakteryzują się poszczególne poziomy TRL):

 • EIC Pathfinder – finansowanie prac badawczych dla technologii znajdujących się w we wczesnej fazie rozwoju (TRL 1-4).
 • EIC Transition – finansowanie strategii biznesowej i planów komercjalizacji już sprawdzonych technologii (TRL 4-6).
 • EIC Accelerator – finansowanie prac związanych z komercjalizacją i skalowaniem (TRL 5/6-9).

Konkursy EIC na rozwój technologii w 2022 roku

Otwarcie konkursów na finansowanie wyżej wymienionych technologii, a przynajmniej większości z nich, nastąpi w bieżącym roku. Poniżej przedstawiamy listę technologii oraz konkursów (podane w nawiasie) w ramach, których ich rozwój będzie finansowany.

Zielony Ład

 • integracja systemów przechowywania energii (EIC Pathfinder);
 • integracja technologii produkujących czystą energię w jeden system (EIC Transition),
 • zarządzanie dwutlenkiem węgla i wodorem (EIC Pathfinder),
 • „Fit for 55”: dekarbonizacja przemysłu ciężkiego, lepsze wykorzystanie i konwersja czystej energii, zero emisyjny transport, neutralność klimatyczna w użytkowaniu ziemi, zarządzanie i systemy monitorowania wody, gazu oraz powietrza wewnątrz pomieszczeń (EIC Accelerator),
 • „Open Strategic Autonomy”: obieg zamknięty materiałów o krytycznym znaczeniu dla gospodarki (EIC Accelerator).

Zdrowie

 • kardiogenetyka (EIC Patfhinder),
 • terapie oparte na RNA oraz diagnostyka rzadkich chorób genetycznych (EIC Transition),
 • „Open Strategic Autonomy”: komponenty, technologie i systemy dla przemysłu farmaceutycznego (EIC Challenge),
 • technologie skoordynowanej opieki zdrowotnej – Healthcare Continuum (EIC Pathfinder).

Cyfryzacja i przemysł

 • przechowywanie danych w oparciu o DNA (EIC Pathfinder),
 • „zielone” urządzenia cyfrowe przyszłości (EIC Transition),
 • wykorzystanie technologii kwantowych w przetwarzaniu informacji, komunikacji oraz w monitorowaniu (EIC Pathfinder),
 • „Fit for 55”: „Zielone technologie cyfrowe” (EIC Accelerator),
 • “Open Strategic Autonomy”: technologie kwantowe, technologie kosmiczne, kluczowe technologie związane z bezpieczeństwem (EIC Accelerator).

Jak aplikować?

Do konkursów można aplikować wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej Komisji Europejskiej. Najlepiej założyć sobie konto a następnie wyszukiwać informacje o konkursach wchodząc na podstronę jednego z trzech instrumentów wsparcia EIC, a następnie przejść do zakładki „funding opporunities”. Nabory, tzw. cut-off prowadzone są kilka razy w roku. Zapoznaj się też z przewodnikiem dla aplikujących

Zachęcamy też do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o konkursach i zasadach uczestnictwa.

Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą też ubiegać się o zwrot kosztów przygotowania wniosku w ramach tzw. grantów na eurogranty, obejmującymi wsparcie finansowe w wysokości do 280 tys. złotych. Przyjmowanie wniosków jest otwarte do 11 sierpnia. 

Źródło: Identifacation of Emerging Technologies and Breakthrough Innovation, European Innovation Council.

Opracowanie: Departament Wsparcia Przedsiębiorczości, Enterprise Europe Network