Konferencja „Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca”, 29 października 2019 roku, GPNT

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zapraszają przedsiębiorców z sektora MŚP, zainteresowanych rozwojem swojej firmy dzięki atrakcyjnemu finansowaniu ze środków unijnych, do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji „Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca”.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Konferencja odbędzie się 29 października 2019 roku w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, Sala ABC, Budynek C, Ul. Trzy Lipy 3.

W ostatnich tygodniach br. polskie instytucje finansowe uruchomiły nowe instrumenty finansowe wspierane przez sektor publiczny – Komisję Europejską oraz polski Rząd w postaci KPK ds. Instrumentów Finansowych UE, PARP i BGK. W efekcie na rynku pojawiła się oferta bardzo atrakcyjnego preferencyjnego finansowania dla biznesu. Instrumenty te dedykowane są przede wszystkim przedsiębiorcom tzw. sektorów rozwojowych-tj. kreatywnych i innowacji, należących do najcenniejszych grup gospodarczych z racji wytwarzanej wartości dodanej dla gospodarki. Szybkie wykorzystanie środków unijnych pozyskanych przez polskie instytucje finansowe dla naszych przedsiębiorców pozwoli na sięgnięcie po kolejne środki unijne dla Polaków.

Program konferencji:

  • 10.30-11.00: Rejestracja
  • 11.00: Otwarcie i wprowadzenie: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Grzegorz Łepkowski, Koordynator Pomorskiego Ośrodka Enterprise Europe Network
  • 11.15: Preferencyjne finansowanie z Programów UE dla innowatorów, kreatorów i nie tylko…–Michał Gorzelak, Koordynator w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
  • 11.45: Profil Przedsiębiorcy Kreatywnego a Gwarancja Kreatywna Europa dla biznesu–Mateusz Olszak, Dyrektor, Bank Gospodarstwa Krajowego
  • 12.00: Giełda Finansowa dla Przedsiębiorców Kreatywnych i Innowacyjnych. Oferta Narodowych Pośredników Finansowych (preferencyjny kredyt i leasing): Alior Bank, Bank PKO BP, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości/Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz PKO Leasing SA.
  • 13.30: Kompleksowe wsparcie innowacyjnych MŚP na arenie międzynarodowej–projekt Enterprise Europe Network – Marcin Stolarek, Enterprise Europe Network
  • 13.45: Wsparcie grantowe dla przedsiębiorców kreatywnych w Polsce-Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • 14.00: Sesja Pytań i Odpowiedzi, Dyskusja
  • 14.30: Networking lunch, Sesje B2B, Stanowiska eksperckie i informacyjne
  • 16.00: Zakończenie spotkania.

Więcej informacji:
Paweł Gruszkowski, e-mail: pawel.gruszkowski@swp.gda.pl, tel.: 600 421 420