Komisja Europejska bezpłatnie doradza firmom, jak odejść od paliw kopalnych i zmniejszyć rachunki za energię, termin zgłoszeń upływa 30 września 2022 r.

Czy martwisz się, jak wzrost kosztów energii wpłynie na Twoją firmę? Chcesz dowiedzieć się, jak odejść od paliw kopalnych i zmniejszyć rachunki? Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia doradczego Sprzymierzenia Firm na rzecz Klimatu i Energii.

Jak aplikować?

Prosimy o kontakt z ekspertami Enterprise Europe Network: een@parp.gov.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września br. 

Sprzymierzenie Firm na Rzecz Klimatu i Energii to pilotażowa inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu wspieranie udziału firm w realizacji celów klimatycznych określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. W ramach pierwszego konkursu ogłoszonego 15 czerwca, małe i średnie przedsiębiorstwa z Chorwacji, Finlandii, Włoch, Holandii i Polski mogą składać wnioski o pozyskanie bezpłatnego doradztwa technicznego, które pomoże im w zwiększeniu własnej efektywności energetycznej.

Projekt obejmuje między innymi:

 • wsparcie w audycie energetycznym firmy,
 • zdefiniowanie i wdrożenie celów emisyjnych firmy,
 • identyfikację technologii, metod i mechanizmów finansowych, które klienci mogą wykorzystać w celu osiągnięcia zdefiniowanych celów emisyjnych.

Firmy, których wnioski uzyskają pozytywną ocenę, otrzymają bezpłatne wsparcie doradcze w postaci jednej spośród poniżej wymienionych usług:

 • Wsparcie w przeprowadzeniu audytu energetycznego lub interpretacji rezultatów tegoż audytu.
 • Budowanie wiedzy nt. efektywnie rozpocząć usprawnienie efektywności energetycznej.
 • Ewaluacja istniejącego planu i wybranych działań na rzecz zwiększenia efektywności.
 • Identyfikacja właściwych dla danego klienta technologii.
 • Plan wdrożenia działań na rzecz efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i innych czystych źródeł energii.  
 • Szkolenie nt. technologii lub usług energetycznych.
 • Identyfikacja działań koniecznych do osiągnięcia celów emisyjnych
 • Wsparcie inwestycyjne – w powiązaniu z innymi inicjatywami, oraz mechanizmami i wsparciem finansowym.
 • Wsparcie w pozyskaniu regionalnego lub krajowego wsparcia finansowego.
 • Wsparcie w wyborze instrumentów wsparcia dla MSP i ich wdrożeniu.
 • Rozwój modelu biznesowego lub jego ewaluacja (due diligence).
 • Wsparcie w tworzeniu projektu badawczego/innowacyjnego potencjalnie angażującego instytucje lub firmy badawczo rozwojowe.
 • Przegląd istniejących praktyk wsparcia MŚP.
 • Komunikacja i zaangażowanie pracowników, rady nadzorczej lub innych firm lub poddostawców i interesariuszy w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej.
 • Identyfikacja wyzwań i słabości w projektach inwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej i czystej energii.
 • Udostępnianie kursów zawodowych.
 • Analiza porównawcza.
 • Własna, zdefiniowana przez klienta.

Kto może aplikować?

MŚP lub ich związki (również nieformalne, np. w formie konsorcjum firm).

Firmy, które nie zostaną zakwalifikowane do wsparcia, będą mogły uczestniczyć w warsztatach i webinariach organizowanych w ramach projektu.

Przewiduje się organizację kolejnego naboru w marcu 2023 r.