Key Account Management

Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zaprasza na bezpłatne konsultacje dot. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach „Instrument MŚP” (SME Instrument) w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

Nasi konsultanci wyjaśnią, jakie możliwości oferuje Instrument MŚP i jak z nich skorzystać. Udzielą szczegółowych informacji o zasadach programu, przygotowywania wniosków i odpowiedzą m.in. na pytania:

  • Jakie działania mogą kwalifikować się do programu?
  • Jakie są kluczowe kryteria oceny?
  • Jak przygotować poprawnie wniosek aplikacyjny?

Ośrodki działające w ramach sieci Enterprise Europe Network zostały akredytowane przez Komisję Europejską do udzielania informacji i prowadzenia konsultacji na temat narzędzia Instrument MŚP i programu ramowego w  zakresie  badań naukowych  i innowacji „Horyzont 2020”.
Usługi są bezpłatne, finansowane ze środków Komisji Europejskiej.

Instrument MŚP (SME Instrument) w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, do którego nabór wniosków odbywa co kwartał, daje realną możliwość pozyskania środków na realizację innowacyjnego projektu. Narzędzie jest adresowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wykazujących wysoki potencjał do wzrostu, posiadających innowacyjną technologię, produkt lub usługę, które planują wdrożyć je na rynek. Oferowana pomoc ma umożliwić skuteczną komercjalizację rozwiązania na rynku europejskim, poprzez weryfikację biznesową i technologiczną (faza I – studium wykonalności), doprowadzenie do momentu gotowości do wdrożenia (faza II – realizacja) oraz opiekę ekspertów (faza III – coaching i komercjalizacja). Wsparcie ma formę grantów dla fazy I i II (od 70% do 100% kosztów kwalifikowanych), a w fazie III – bezpłatnego mentoringu i networkingu oferowanego za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network.

Dla kogo przeznaczone są konsultacje?

Na konsultacje dot. Instrumentu MŚP zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP planujących lub będących już w trakcie opracowywania innowacyjnych produktów, technologii, procesów lub usług, które następnie zamierzają skomercjalizować.

Gdzie odbywają się konsultacje?

Spotkania odbywają się w biurach Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” w Gdańsku. Aby umówić termin spotkania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: +48 600 421 420.

Więcej informacji

Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”, Marcin Stolarek, tel. 600 421 420, e-mail: marcin.stolarek@swp.gda.pl

Informacje dotyczące Instrumentu MŚP na stronie Komisji Europejskiej:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument