Jak zagrać w europejskiej Lidze Mistrzów innowacji? – część 2

W 2017 Komisja Europejska roku zwiększyła ilość środków na innowacje o dodatkowe 50 mln euro, przez co całkowita kwota do dyspozycji europejskich przedsiębiorców wynosi aż 480 mln euro. Pomimo rosnącej puli środków, zdobycie grantu wciąż nie należy do łatwych i stąd SME Instrument nazywany jest europejską „Ligą Mistrzów” innowacji. Dlaczego tak się dzieje i co zatem należy zrobić, aby zwiększyć szanse na zdobycie grantu? Czy warto próbować?
Dobrze sprzedaj swój projekt – pierwsze dwie i kluczowe strony wniosku
Oceniający wnioski nierzadko wykonują swoją pracę pod presją czasu, stąd często nie mają możliwości, aby przeczytać je w całości. Dlatego ważne jest, aby treść pierwszych kilkunastu zdań była atrakcyjna i zachęcająca do dalszej lektury. Pomóc w tym mogą chwytliwy tytuł i streszczenie projektu niezanudzające ewaluatorów.
Przekonaj oceniających, że warto zainwestować w Twoje rozwiązanie.
Komisja Europejska poszukuje przede wszystkim projektów generujących zyski i pozwalających na stworzenie nowych miejsc pracy. Pokaż ewaluatorom, że Twój produkt lub usługa istotnie wpływają na rozwiązywanie problemów gospodarczych i społecznych współczesnej Europy lub wiata. Właśnie dlatego tak ważne jest przeprowadzenie rzetelnych badań rynkowych i poznanie potrzeb swoich klientów. Pamiętaj, żeby przedstawić skuteczną propozycję komercjalizacji swojego rozwiązania, pozwalającą dotrzeć do możliwie dużej liczby odbiorców.
 
Zapomnij o biurokratycznym angielskim
Ewaluatorzy wniosków to profesjonaliści wywodzący się ze środowisk biznesowych, dla których urzędniczy żargon często brzmi obco i niezrozumiale. Nie warto przesadzać ze specjalistycznym słownictwem, a projekt powinien być napisany w taki sposób, aby praktycznie każdy był w stanie go zrozumieć, nawet jeśli nie jest specjalistą w danej branży. Wprawdzie formalnie możliwe jest złożenie wniosku w języku polskim, jednak potem i tak zostanie przetłumaczony na język angielski przez niezależnych tłumaczy. Chcąc mieć pewność zachowania pierwotnych, precyzyjnych i jasnych sformułowań w angielskiej wersji opisu projektu, lepiej zrobić to samodzielnie
Przygotowywanie wniosku = doskonały trening biznesowy
Pisanie wniosku SME Instrument jest doskonałym ćwiczeniem w biznesowym planowaniu. W ramach przygotowań, przeanalizuj wszystkie ważne elementy swojego biznesu. Oprócz opisu samej technologii, której dotyczy projekt, warto skupić się na stworzeniu modelu biznesowego opartego o wybór najefektywniejszej ścieżki rozwoju. Aby to osiągnąć, trzeba uwzględnić strategię komercjalizacji, koszty i inwestycji, źródła przychodów, partnerstwa strategiczne, własności intelektualnej i wiele więcej. Wszystkie prognozy dotyczące wielkości sprzedaży i rozwoju firmy powinny być przygotowane w oparciu o rzetelną analizę rynkową i realną ocenę własnych możliwości rozwoju firmy.
Pieniądze to nie wszystko!
Oprócz wsparcia finansowego, SME Instrument to także pomoc ekspertów Enterprise Europe Network – największej sieci biznesowej na świecie, wspierającej innowacyjne MŚP o międzynarodowych ambicjach. Wszystkie firmy aplikujące do programu mogą liczyć na pomoc doradców w przygotowaniu rzetelnego wniosku. Ponadto, dzięki oferowanym przez sieć audytom innowacji przedsiębiorcy mają możliwość zbadania, czy w ich firmach panują warunki sprzyjające do realizacji nowatorskich projektów. Potwierdzenie wysokich kompetencji w zakresie zarządzania innowacjami jest dla przedsiębiorców jednym z podstawowych warunków otrzymania dofinansowania w programie. Beneficjentom programu sieć oferuje coaching z najlepszymi europejskimi trenerami, a także pomoc w nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy z zagranicznymi kontrahentami.
Autor: 
Marcin Stolarek, pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”.
Artykuł powstał przy współpracy z dr. Jernejem Zupanciem – dr informatyki (Uniwmersytet w Ljubljanie), stypendystą Fulbrighta, członkiem Rady Nauki i Techniki i doradcą rządu Republiki Słowenii. Od 2014 jako ekspert i doradca zewnętrzny Komisji Europejskiej ocenia projekty w ramach Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.