IoT4Industry – wsparcie projektów opartych o Internet Rzeczy

Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli wziąć udział w projekcie IoT4Industry*, który oferuje wsparcie na realizację innowacyjnych pomysłów opartych o wykorzystanie Internetu Rzeczy (i związanych z nim rozwiązań, tj.: sensory, sieci komunikacyjne, usługi w chmurze, Big Data, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo) w przemyśle.
 
Pierwszym etapem jest Expression of Interest (EoI) (wyrażenie zainteresowania), które ma na celu identyfikację pomysłu i przekształcenie go w projekt. Termin na złożenie EoI upływa 20 października 2018 roku. Podmioty, które zdecydują się na aplikowanie będą mogły liczyć na dostęp do szkoleń oraz pomoc w poszukiwaniu Parterów do projektu.
 
Szczegółowe informacje oraz link do zgłoszenia EoI znajdują się na stronie: https://www.iot4industry.eu/innovation-vouchers
 
Dofinansowanie
 
Od 20 września do 20 grudnia 2018 roku będzie trwał pierwszy (z dwóch) konkursów, w których można aplikować o środki na rozwój innowacyjnych projektów wykorzystujących rozwiązania oparte o Internet Rzeczy w przemyśle. O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy z sektora MŚP, które utworzą międzyregionalne lub międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 2 podmiotów działających w przemyśle i sektorze ICT/IoT. W zależności od poziomu gotowości technologicznej można otrzymać ryczałt w wysokości od 25 000 EUR do 120 000 EUR.
 
Nabór do drugiego konkursu odbędzie się od 10 marca do 10 czerwca 2019 roku.

*Projekt IoT4Industry finansowany jest w ramach programu Horyzont 2020. Koordynatorem projektu jest klaster SCS z Francji, a wśród Partnerów znajdują się kluczowe europejskie klastry (ICT i przemysłowe) z Włoch, Niemiec, Belgii i Wielkiej Brytanii. Celem projektu jest wspieranie wzrostu i konkurencyjności UE poprzez rozwój międzysektorowego łańcucha wartości opartego na wykorzystaniu Internetu Rzeczy w przemyśle.