IMP³rove

Ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa przy pomocy narzędzia IMP³rove

Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zaprasza firmy sektora MŚP z woj. pomorskiego do bezpłatnego skorzystania z narzędzia IMP³rove, które pozwala ocenić poziom innowacyjności w przedsiębiorstwie na tle swojej branży w Europie i na świecie.

Nieustannie rosnąca konkurencja na rynku stawia wiele wyzwań, szczególnie firmom z sektora MŚP, a jednym z najważniejszych czynników warunkujących wzrost i rozwój przedsiębiorstwa jest efektywne zarządzanie innowacjami. Aby utrzymać pozycję biznesową trzeba analizować otoczenie i dostosowywać się do zachodzących zmian, a to często wiąże się z dużymi kosztami i zaangażowaniem czasowym. Ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy SWP oferuje przedsiębiorcom sektora MŚP bezpłatną i kompleksową ocenę innowacyjności firmy uzupełnioną indywidualnym doradztwem w zakresie działań usprawniających.

Korzyści dla firmy

Badanie jest przeprowadzane za pomocą opracowanego specjalnie dla MŚP dedykowanego narzędzia internetowego IMP3rove. Pozwala ono właścicielom i menadżerom prześledzić sposób zarządzania procesami innowacyjnymi w firmie i zidentyfikować słabe i mocne strony 5 najważniejszych obszarach takich jak: strategia, kultura i organizacja, czynniki kluczowe (zarządzanie zasobami ludzkimi, wiedzą, projektami), zarządzanie cyklem życia innowacji (proces od pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek), a także sukces wdrażania innowacji. Dzięki platformie można porównać wyniki z liderami swojej branży na świecie i uzyskać informacje o pozycji firmy w konkurencyjnym otoczeniu biznesowym. Szczegółowy raport z oceny i dodatkowe konsultacje z ekspertem ośrodka sieci Enterprise Europe Network umożliwią opracowanie właściwego planu rozwoju firmy.

W ramach programu bezpłatnie oferujemy firmom:

  • benchmarking poziomu umiejętności zarządzania innowacjami w firmie
  • obiektywną ocenę wyników i rekomendacje możliwych usprawnień
  • indywidualne doradztwo obejmujące m.in. możliwości pozyskania środków na poprawę innowacyjności

O projekcie

Ocena IMP3rove została opracowana przy współpracy z międzynarodową firmą konsultingową A.T. Kearney i jest uznawana przez Europejski Komitet Normalizacyjny za standard badania poziomu innowacyjności firm. Projekt powstał w ramach inicjatywy Europe INNOVA, której celem jest polepszenie zarządzania innowacjami i jest wspierany przez Komisję Europejską.

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”, jako jedyny w województwie pomorskim posiada licencję do przeprowadzania oceny IMP3rove. Nasi konsultanci posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie możliwości pozyskiwania dotacji inwestycyjnych z UE na rzecz wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności w firmach sektora MŚP.

Kontakt

Wszelkich informacji chętnie udzieli: Marcin Stolarek, ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”, e-mail: marcin.stolarek@swp.gda.pl, tel. 600 421 420.