Cykl seminariów „Export Professionals” wyszukiwanie partnerów zagranicznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na rozwój firmy (15-16.05.2020 r.)

from to
Scheduled Wpis na blogu Wydarzenia EEN

Serdecznie zapraszamy na kolejne organizowane w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy seminarium online: Narzędzia do oceny innowacyjności oraz wspierające ekspansję zagraniczną przedsiębiorców, wyszukiwanie partnerów zagranicznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na rozwój firmy.
Szkolenie realizowane jest w ramach cyklu seminariów „Export Professionals” – czterech dwudniowych (piątek i sobota) intensywnych szkoleń i warsztatów online wypełnionych praktyką i wiedzą ekspercką w zakresie organizacji i rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa. Cykl kończy się pozyskaniem dyplomu potwierdzającego zdobytą wiedzę.

Kolejne seminaria poświęcone będą następującym zagadnieniom:
– Strategia ekspozycji na rynkach zagranicznych (w tym: badania rynku i badania marketingowe, tworzenie oraz rozwój marki na rynkach zagranicznych, promocja
i wykorzystanie e-marketingu do budowania wartości marki) – 23-24.05.2020 r.
– Zagadnienia prawne związane z działalnością eksportową 29-30.05.2020 r.

Gdzie i kiedy?
Seminaria odbywają się online po zalogowaniu na platformie internetowej udostępnionej przez Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku.

Szkolenia dedykowane są przedsiębiorcom z województwa pomorskiego i ich pracownikom.

Zakres tematyczny pirwszego seminarium:

Dzień 1. 15.05.2020 r., godzina 9:00-16:00
09:00 – 09:15 Powitanie uczestników.
09:15 – 10:30 Enterprise Europe Network , jako największa na świecie sieć wspierająca zagraniczną ekspansję MŚP.
Baza ofert współpracy Partnership Opprotunities Database – stwórz ofertę swojej firmy o międzynarodowym zasięgu.
Wirtualne rozmowy B2B z międzynarodowymi partnerami.
10:30 – 11:45 10 narzędzi pomocnych w prowadzeniu biznesu i komunikacji na odległość na przykładzie Google.
12:00 – 13:30 Wirtualne targi, jako narzędzie do poszukiwania partnerów, czyli jak rozwinąćc sprzedaż zagraniczną na rynku B2B w Internecie na przykładzie Grupy VirtualExpo.
13:45 – 15:30 Czym jest innowacyjność? Różne aspekty i problem sformułowania jednej, uniwersalnej definicji.
Benchmarking i audyty jako narzędzia służące do mierzenia innowacyjności.
Dlaczego warto być innowacyjnym? Certyfikaty i jak Enterprise Europe Network może pomóc Twojej firmie.
15:30 – 16:00 Podsumowanie
Dzień 2. 16.05.2020 r., godzina 9:00 – 15:00
09:00 – 09:10 Wprowadzenie do tematyki szkolenia.
09:10 – 10:10 Pożyczka 0% dla eksporterów z sektora MMŚP w trudnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
10:30 – 14:00 Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój oraz ekspansje zagraniczną firmy.
14:00 – 15:00 Jak rozwijać działalność eksportową w dobie kryzysu na przykładzie projektu Pomorskiego Brokera Eksportowego.

Sylwetki prelegentów:
Beata Koniarska – ekspert ds. rozwoju na arenie międzynarodowej. Pomysłodawca
i współorganizator konferencji Business Beyond Borders – Destination Africa. Właściciel serwisu drukarskiego PRINT SHAKER – PRINT & GRAPHIC DESIGN oraz firmy bConnect będącej wyłącznym przedstawicielem Grupy VirtualExpo na Polskę. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Kontaktów Międzynarodowych.

Janusz Groth – manager ds rozwoju rynków zagranicznych Grupy VirtualExpo. Od lat mieszkający w Marsylii, Francja. Aktywnie rozwija Grupę na rynku niemieckim, francuskim, polskim oraz chińskim.

Wioleta Magdziarz – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Miłośniczka nowych mediów i marketingu online. Jej specjalizacją są content i local marketing. Doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje, w którym pomaga przedsiębiorcom rozwijać swój biznes w internecie.

Karolina Bluma – certyfikowany project manager, coach, od kilku lat zajmuje się wsparciem firm w zakresie pozyskiwania dotacji na badania i rozwój, opracowywanie i wdrażanie innowacji.

Gościnnie:
Marcin Stolarek – konsultant, od 2008 roku związany ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość zajmuje się doradztwem biznesowym dla MSP, przede wszystkim w zakresie opracowywania modeli biznesowych dla startupów i strategii komercjalizacji. Doradza firmom w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, w szczególności z programu Horyzont 2020. Jako ekspert Europe Network przeprowadza audyty innowacyjności i pomaga pomorskim przedsiębiorcom rozwijać ich projekty biznesowe a także nawiązywać kontakty zagraniczne.

Paweł Gruszkowski – od 2011 roku doradca pomorskiego ośrodka sieci Enterprise Europe Network. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z internacjonalizacją – wyszukiwaniem partnerów biznesowych w kraju i za granicą, organizacją międzynarodowych rozmów B2B oraz misji handlowych, a także obsługą kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i zagranicy, m.in. poprzez międzynarodową bazę ofert współpracy POD, prowadzoną przez sieć EEN.

Zapisy dostępne pod adresem: https://bit.ly/2XR8Plo