9. łączone warsztaty EU-US dla MSP, 15 listopada 2018 r., Wiedeń, Austria

Pomorski ośrodek Enterprise Europe Network w imieniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pragnie zaprosić przedstawicieli sektora MSP i organizacji otoczenia biznesu na 9. łączone warsztaty EU-US dla MSP, które odbędą się 15 listopada 2018 r. w Wiedniu, Austria.

Warsztaty odbywają się w ramach Transatlantyckiej Rady Gospodarczej, która od 2011 r. działa na rzecz rozwoju transatlantyckiej współpracy w kwestiach istotnych dla amerykańskich i europejskich firm sektora MSP w celu zwiększenia obustronnego poziomu handlu i inwestycji.

Warsztaty organizowane są przez Komisję Europejską i administrację USA przy wsparciu austriackiego ministerstwa ds. cyfrowych i ekonomicznych oraz austriackiej federalnej izby handlowej. W warsztatach uczestniczyć będą wyżsi rangą urzędnicy Komisji Europejskiej, administracji USA, państw członkowskich UE oraz personel kierowniczy firm sektora MSP i stowarzyszeń działających w otoczeniu biznesu.

Podczas warsztatów poruszone zostaną takie tematy jak polityki wsparcia sektora MSP, dostęp do źródeł finansowania, rozwój kompetencji przedsiębiorców oraz ochrona praw własności intelektualnej.

Zapisy trwają do 15 września 2018 r. pod adresem e-mail GROW-H2@ec.europa.eu.
W mailu należy podać imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, nazwę firmy, dane kontaktowe zawierające adres, telefon i e-mail.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenie rejestracji do końca września 2018 r.

Zaproszenie (w jęz. angielskim)
Agenda (w jęz. angielskim)