50 mln zł z UE na ekspansję zagraniczną MŚP. Ostatnia szansa na złożenie wniosku

O wsparcie ubiegać mogą się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego), posiadające co najmniej jeden produkt lub usługę z potencjałem do rozwoju na rynku międzynarodowym. Rekomendowane projekty mogą otrzymać nawet 800 tys. zł dofinansowania.

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć dotację na diagnozę produktu lub usługi pod kątem skalowalności biznesu i potencjału zagranicznego, przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty do działalności eksportowej oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych do wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Możliwe będzie także sfinansowanie np. kosztów udziału w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych oraz zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Dotychczas, we wszystkich zorganizowanych edycjach konkursu, zgłosiło się do niego ponad 1100 przedsiębiorców. Z dotacji przyznawanych w ramach działania Internacjonalizacja MŚP rekomendowano dotąd ponad 400 wniosków.

Dynamicznie się rozwijamy i mamy dalekosiężne plany, obejmujące między innymi ekspansję zagraniczną. Trwająca pandemia spowodowała kryzys gospodarczy, ekonomiczny i społeczny. Dlatego wielkim wsparciem dla biznesu są programy unijne wspierające polskich przedsiębiorców. Udało nam się pozyskać takie wsparcie, dzięki czemu możemy wdrażać innowacyjne rozwiązania oraz nowe produkty. Cieszy nas zwłaszcza nasza obecność na rynku francuskim, czeskim, słowackim i mogę śmiało powiedzieć, że nie jest to nasze ostatnie słowo – mówi Bartosz Flak, Dyrektor Handlowy Bauer Fitness, beneficjent konkursu „Internacjonalizacja MŚP”.

Jedną z podstawowych miar internacjonalizacji gospodarki jest liczba przedsiębiorstw zajmujących się eksportem lub importem. Ten obszar naszej gospodarki jest coraz silniejszy, ale widzimy potencjał na dalszy rozwój. Cieszy nas, że dzięki UE możemy wesprzeć w tym trudnym czasie MŚP, które chciałyby spróbować swoich sił poza granicami Polski – mówi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP. 

Nabór do konkursu potrwa do 27 maja 2021 roku. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł – w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii albo 550 tys. zł – w przypadku wybrania wyłącznie rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Całkowity budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

„Internacjonalizacja MŚP” to konkurs finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Więcej informacji.

Eksperci:

Arkadiusz Dewódzki Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw

Za: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/70799:50-mln-zl-z-ue-na-ekspansje-zagraniczna-msp-ostatnia-szansa-na-zlozenie-wniosku