PARP: Ogłoszono nową edycję konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że w dniu 10 stycznia 2022 r. została ogłoszona nowa edycja konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”.

Ogłoszenie konkursu oraz inne ważne informacje znajdują się na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych. Wnioski w konkursie będzie można składać od  1 lutego do 31 marca 2022 r. za pośrednictwem generatora wniosków, który zostanie uruchomiony w dniu uruchomienia naboru.

„Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” to część programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Inicjatywy zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć tzw. niebieskiego wzrostu, czyli dążyć do zapewnienia najbardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wód i wybrzeży.

Konkurs dedykowany jest mikro, małym oraz średnim przedsiębiorstwom, które zamknęły przynajmniej 1 rok obrotowy i przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, w okresie ostatnich 3 lat, ich przychody ze sprzedaży towarów i usług nie były niższe niż 20 tys. euro.

Wydatki objęte wsparciem to przede wszystkim zakup nowych środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń), koszty robót i materiałów budowlanych związanych (m.in. w zakresie rozbudowy, budowy lub modernizacji portów) ale także inwestycje w wartości prawne i niematerialne (np. oprogramowanie), usługi doradcze czy prace rozwojowe.

Dodatkowe punkty otrzymają projekty, które realizowane będą z norweskim partnerem.

Za:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/77492:polska-agencja-rozwoju-przedsiebiorczosci-parp-informuje-ze-w-dniu-10-stycznia-2022-r-zostala-ogloszona-nowa-edycja-konkursu-w-schemacie-innowacje-w-obszarze-wod-srodladowych-lub-morskich-blue-growthhttps://www.parp.gov.pl/component/content/article/77492:polska-agencja-rozwoju-przedsiebiorczosci-parp-informuje-ze-w-dniu-10-stycznia-2022-r-zostala-ogloszona-nowa-edycja-konkursu-w-schemacie-innowacje-w-obszarze-wod-srodladowych-lub-morskich-blue-growth