24 czerwca rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla branży przemysłu czasu wolnego – hoteli, restauracji, przewodników, organizatorów wypoczynku – zapraszamy na bezpłatne konsultacje


Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network zaprasza zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego konkursu dla pomorskich firm turystycznych z sektora MSP, dającego możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji do skorzystania z bezpłatnych konsultacji z naszym ekspertem, p. Marcinem Stolarkiem. W celu umówienia spotkania należy przesłać maila na adres marcin.stolarek@swp.gda.pl.

Ogłoszenie naboru

Wsparcie przeznaczone może zostać na cele inwestycyjne oraz na kapitał obrotowy, a jego maksymalna wysokość została ustalona na 250 tys. złotych. Wsparcie na cele obrotowe jest finansowane w 100%, przy spełnieniu warunku spadku obrotów firmy z powodu COVID-19 o minimum 30%. Wsparcie na cele inwestycyjne finansowane jest w 85%.

Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”, tj.:

  1. hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),
  2. restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii, 
  3. organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea),
  4. wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness).

Na co można otrzymać dofinansowanie? 
Nabór obejmuje typ projektu 2) wymieniony w pkt 5 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:  projekty służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach przemysłu czasu wolnego polegające na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz finansowaniu kapitału obrotowego.