Seminarium REACH 2018

Co?:

Pomorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” we współpracy z Krajowym Centrum Informacyjnym ds. REACH i CLP zaprasza wszystkie mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa do wzięcia udziału w seminarium poświęconym tematyce rozporządzenia REACH, ze szczególnym naciskiem na wypełnienie obowiązków rejestracyjnych przy rejestracji pełnej, która obowiązywać będzie od 1 czerwca 2018 r.

Dlaczego warto?:

Przypominamy, że art. 5 rozporządzenia REACH wskazuje, że jeżeli firma nie zarejestruje swojej substancji w określonym terminie nie będzie mogła jej produkować/importować i wprowadzać na rynek unijny. Proces rejestracji jest na tyle skomplikowany i kosztowny, że do działania należy przystąpić wcześniej, dlatego też seminarium ma Państwu wskazać różne możliwości pomocy i wsparcia oraz sposób postępowania podczas dokonywania rejestracji substancji.

Więcej informacji na temat obowiązkowej rejestracji od 1 czerwca 2018 r. można znaleźć na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów: www.echa.europa.eu/pl/reach-2018

Program:

9.30 – 9.45 Powitanie uczestników warsztatów
9.45 – 10.45 Rejestracja 2018 w pigułce, cz. 1
1. Obowiązek rejestracyjny
2. Wyłączenia z rejestracji substancji
3. Identyfikacja substancji
10.45 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30 Rejestracja 2018 w pigułce, cz. 2
4. Obliczanie tonażu
5. Narzędzia do przedkładania danych
6. Załączniki do wypełnienia
7. Współpraca na forach SIEF
8. Koszty
12.30 – 13.00 Przerwa kawowa
13.00 – 15.00 Sesja panelowa – pytania i odpowiedzi dotyczące procesu rejestracji

Prowadzący:

Monika Wasiak-Gromek i Krzysztof Domański 
Biuro ds. Substancji Chemicznych, Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP

Kiedy i gdzie?:

Seminarium odbędzie się 19 września 2017 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, budynek II, Sala Koralowa

Zgłoszenia i kontakt:

Wstęp wolny, aby wziąć udział w seminarium, należy zarejestrować się na stronie: https://reach2018.evenea.pl/

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji udziela:
Paweł Gruszkowski
E-mail: pawel.gruszkowski@swp.gda.pl
Tel.: 796 704 730